Súlad.onlineSlužba udržania súladu spôsobilostí zamestnancov s požiadavkami legislatívy

Prihlásiť sa do portáluPrevádzkovateľ: VIRTA s.r.o.

Odborný garant: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.