Súlad.onlineSlužba udržania súladu spôsobilostí zamestnancov s požiadavkami legislatívy

Prihlásiť sa do portálu


Registrácia zamestnanca

Prehliadka systému

Vstupné školenia a poučenia

Prevádzkovateľ: VIRTA s.r.o.

Odborný garant: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.